طبقه بندی مشاغل(کارمندان و کارگران)
مشاوره در زمینه قوانین و مقررات طبقه بندی مشاغل و تشکیلات و همچنین استخدام کارمندان و کارگران 
قالب وبلاگ
لینک های مفید
دستورالعمل استاندارد تارنما (وب سایت)های دستگاه های اجرایی و درگاه (پورتال)های استانی (بخشنامه شماره 145100 مورخ 20/11/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

(30) 

به تمامی دستگاه های اجرایی و استانداری ها

به منظور تحقق «بند 15 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری» و در اجرای «ماده 37 قانون مدیریت خدمات کشوری» و «برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری موضوع نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوبه شورای عالی اداری ابلاغی ریاست محترم جمهور به شماره 560/93/206 مورخ 20/1/1393»، کمیسیون توسعه دولت الکترونیک در هفتمین جلسه، مورخ 7/11/1393، «دستورالعمل استاندارد تارنما (وب سایت)های دستگاه های اجرایی و درگاه (پورتال)های استانی» را به شرح سند پیوست شامل 27 ماده و 7 پیوست (29 صفحه) تصویب نمود. دستگاه های اجرایی مکلفند، نسبت به برنامه ریزی و اجرای استاندارد مذکور مطابق مفاد این سند اقدام نمایند.


ادامه مطلب
[ یکشنبه سوم اسفند 1393 ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی

در راستای اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری از نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوبه شماره 560/93/206 مورخ 20/1/1393 شورای عالی اداری، بند 5-1 (موضوع طراحی و راهبری اجرای آموزش مدیران، کارکنان دولت و کارشناسان واحدهای فنآوری اطلاعات دستگاه های اجرایی) و ماده 15 آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی (مصوبه شماره 7740/93/206 مورخ 10/6/1393 شورای عالی اداری) کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی در هفتمین جلسه در تاریخ 7/11/1393 «دوره های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فنآوری اطلاعات» را جهت اجرای دستگاه های اجرایی تصویب کرد.


ادامه مطلب
[ یکشنبه سوم اسفند 1393 ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

 رأی شماره ۱۵۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری حکم بازنشستگی مستخدمان رسمی دولت براساس سنوات خدمت  

شماره۹۳/۷۷۵                    مورخ                               ۱۴/۱۰/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۲۴/۹/۱۳۹۳      شماره دادنامه: ۱۵۰۰       کلاسه پرونده : ۹۳/۷۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم ثریا توحیدی

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : خانم ثریا توحیدی به  موجب درخواستی اعلام کرده است که:

احتراماً، به استحضار می‌رساند پیرو طرح شکایت اینجانب ثریا توحیدی مبنی بر ابطال حکم بازخریدی مورخ ۱/۷/۱۳۶۷ و صدور حکم بازنشستگی که تقدیم شعبه اول دیوان عدالت اداری شد طی دادنامه شماره ۱۰۳۳ـ ۸/۵/۱۳۹۱ منجر به رد دعوا و رد خواسته شد. متأسفانه این حکم برخلاف و متعارض با آراء صادر شده از شعب دیگر دیوان عدالت اداری از جمله رأی شعبه اول تجدیدنظر دیوان به شماره ۱۳۱۰ـ ۵/۷/۱۳۸۴ است، زیرا طی این حکم در موضوع مشابه و شرایط کاملاً یکسان اقدام به صدور رأی به ورود شکایت شده که این امر موجب صدور آراء متعارض و ایجاد بلاتکلیفی در حقوق قانونی و استحقاق شده لذا مستنداً به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری خواستار رسیدگی بر اساس عدل و انصاف می باشم.


ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم بهمن 1393 ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

شماره۱۳۸۳۶۸/ت۵۱۵۴۰هـ                                                          ۱۸/۱۱/۱۳۹۳

تصویب‌نامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۳۴۱۷۶ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۳ سازمان مدیریـت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ـ مصوب۱۳۷۴ـ و ماده(۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ تصویب کرد:


ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم بهمن 1393 ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

شماره۱۵۲۴۲/۹۳/دش                                                                   ۸/۱۱/۱۳۹۳

اعطای مزایا و تسهیلات به دارندگان گواهینامه‌های تخصصی درجه یک و دو حفظ، قرائت و آموزش قرآن کریم

(مصوب جلسه ۷۵۷ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

بنیاد ملی نخبگان ـ دانشگاه آزاد اسلامی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده واحده «اعطای مزایا و تسهیلات به دارندگان گواهینامه‌های تخصصی درجه یک و دو حفظ، قرائت و آموزش قرآن کریم» که در جلسه ۷۵۷ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:


ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم بهمن 1393 ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

اجازه پرداخت فوق‌العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (10) ماده (68) برای کارکنان ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیرنظر رییس‌جمهور (تصویبنامه شماره 138091/ت50000هـ مورخ 15/11/1393 هیأت وزیران)

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه 12/11/1393 به پیشنهاد شماره 131541 مورخ 27/12/1392 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- تصویب کرد:


ادامه مطلب
[ یکشنبه نوزدهم بهمن 1393 ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرارداد کارمندان غیررسمی

ادامه مطلب
[ چهارشنبه پانزدهم بهمن 1393 ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روش‌های انجام کار

ادامه مطلب
[ چهارشنبه پانزدهم بهمن 1393 ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
با توجه به اینکه به روایت آمارهای موجود، در سال‌های اخیر، شکایت کارکنان خرید خدمت موضوع تصویب‌نامه شماره 3591/ت17296هـ مورخ 1/3/1378 هیأت وزیران به خواسته تبدیل وضعیت از خرید خدمت به پیمانی و نیز شکایت نیروهای شرکتی شاغل در شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی به خواسته الزام دستگاه به انعقاد قرارداد کار معین با این نیروها، حجم زیادی از شکایات مطروحه در شعب دیوان عدالت اداری را به خود اختصاص داده است و در این زمینه‌، دادنامه شماره 555 مورخ 19/8/1387 و دادنامه شماره 874-849 مورخ 14/11/1392 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تکلیف موضوعات فوق را روشن نموده است، لذا به منظور تسهیل در اجرای دادنامه‌های مذکور در دستگاه‌های اجرایی بخشنامه ای ابلاغ شده است


ادامه مطلب
[ چهارشنبه هشتم بهمن 1393 ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
تصویب‌نامه برنامه جامع اصلاح نظام اداری در دولت یازدهم

ادامه مطلب
[ چهارشنبه هشتم بهمن 1393 ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
بخشنامه ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری کمیته های تخصصی زیر مجموعه شورای راهبری توسعه مدیریت

ادامه مطلب
[ شنبه سیزدهم دی 1393 ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

رأی شماره 200 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حکم مقرر در تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 66 ـ موضوع تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی ـ با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نگردیده و قابلیت اجرا و اعمال دارد 

تاریخ: 25/5/1389
شماره دادنامه: 200
کلاسه پرونده: 88/970
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سبزواری‌نژاد.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 2018 مورخ 29/10/1388، در پرونده کلاسه 88/2/1359 ، شعبه2 دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 924 مورخ 20/5/1387، در پرونده کلاسه 87/21/479، شعبه 21 دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت.


برچسب‌ها: تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی
ادامه مطلب
[ چهارشنبه سوم دی 1393 ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

احیا و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی (مصوبه شماره 12991/93/206 مورخ 26/9/1393 شورای عالی اداری)

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

شورای عالی اداری در یکصد و شصت و هشتمین جلسه مورخ 12/9/1393 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تأیید رییس‌جمهور، به منظور ایجاد وحدت مدیریت و انسجام و یکپارچه‌سازی ساختار سازمانی لازم در اجرای اصول 126 و 124 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای فراهم آوردن اقتضائات راهبری توسعه کشور، طراحی زیرساخت‌ها و رصد توسعه پایدار و متوازن، با احیاء و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استانها موافقت نمود، که به شرح تصویب‌نامه پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) برای اجرا ابلاغ می‌شود 


ادامه مطلب
[ شنبه بیست و نهم آذر 1393 ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

شماره دادنامه: 1392 الی 1402

تاریخ دادنامه: 10/9/1393

کلاسه پرونده‌های: 93/603، 581، 569، 562، 559، 503، 502، 461، 457 و 441

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شکات: دیوان محاسبات کشور و آقایان: 1- محمدتقی روان‌گرد 2- اسماعیل علی رضایی علائی 3- احمدرضا صالحی 4- محمدقلی آزادگان احسان آباد 5- جواد مظاهری پور 6- سید شهاب‌الدین رفیعی بنی الصادق 7- عباس جلیلیان 8- موسی خسروانی 9- شرکت اب و فاضلاب روستایی استان اردبیل به نمایندگی آقای قربان هژبری و خانم 10- فرزانه اسلامی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5271/93/200- 17/4/1393 جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

گردش کار:

- See more at: http://mborg.ir/blog/item/22-ezafeh-kar.html#sthash.MYvkSOme.dpuf

شماره دادنامه: 1392 الی 1402

تاریخ دادنامه: 10/9/1393

کلاسه پرونده‌های: 93/603، 581، 569، 562، 559، 503، 502، 461، 457 و 441

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شکات: دیوان محاسبات کشور و آقایان: 1- محمدتقی روان‌گرد 2- اسماعیل علی رضایی علائی 3- احمدرضا صالحی 4- محمدقلی آزادگان احسان آباد 5- جواد مظاهری پور 6- سید شهاب‌الدین رفیعی بنی الصادق 7- عباس جلیلیان 8- موسی خسروانی 9- شرکت اب و فاضلاب روستایی استان اردبیل به نمایندگی آقای قربان هژبری و خانم 10- فرزانه اسلامی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5271/93/200- 17/4/1393 جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

گردش کار:

- See more at: http://mborg.ir/blog/item/22-ezafeh-kar.html#sthash.MYvkSOme.dpuf

شماره دادنامه: 1392 الی 1402

تاریخ دادنامه: 10/9/1393

کلاسه پرونده‌های: 93/603، 581، 569، 562، 559، 503، 502، 461، 457 و 441

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شکات: دیوان محاسبات کشور و آقایان: 1- محمدتقی روان‌گرد 2- اسماعیل علی رضایی علائی 3- احمدرضا صالحی 4- محمدقلی آزادگان احسان آباد 5- جواد مظاهری پور 6- سید شهاب‌الدین رفیعی بنی الصادق 7- عباس جلیلیان 8- موسی خسروانی 9- شرکت اب و فاضلاب روستایی استان اردبیل به نمایندگی آقای قربان هژبری و خانم 10- فرزانه اسلامی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5271/93/200- 17/4/1393 جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

گردش کار:

شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال بخشنامه شماره 5271/93/200- 17/4/1393 جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور را خواستار شده‌اند.

خلاصه دادخواست کلیه شکات راجع به بند 1 بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«احتراماً، به استحضار می‌رساند اخیراً جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور طی بخشنامه شماره 5271/93/200- 17/4/1393 مصوبه مورخ 25/1/1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را در خصوص الزام به عدم کسر حق بیمه از اضافه کار آن بخش از کارمندان دولت که مشترک صندوق تأمین اجتماعی هستند به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرده است. بخشنامه مذکور در مقام تفسیر مفاد ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه برآمده و از آن نتیجه گرفته که: «کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تأمین اجتماعی شاغل در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نمی‌باشد.» این تفسیر ضمن از میان بردن حقوق مکتسبه جمع کثیری از کارمندان دولت، در موارد متعددی با قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مبنای عمل دستگاه‌های اجرایی است، مغایر می‌باشد.

مغایرت‌های قانونی بخشنامه:

- See more at: http://mborg.ir/blog/item/22-ezafeh-kar.html#sthash.MYvkSOme.dpuf

شماره دادنامه: 1392 الی 1402

تاریخ دادنامه: 10/9/1393

کلاسه پرونده‌های: 93/603، 581، 569، 562، 559، 503، 502، 461، 457 و 441

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شکات: دیوان محاسبات کشور و آقایان: 1- محمدتقی روان‌گرد 2- اسماعیل علی رضایی علائی 3- احمدرضا صالحی 4- محمدقلی آزادگان احسان آباد 5- جواد مظاهری پور 6- سید شهاب‌الدین رفیعی بنی الصادق 7- عباس جلیلیان 8- موسی خسروانی 9- شرکت اب و فاضلاب روستایی استان اردبیل به نمایندگی آقای قربان هژبری و خانم 10- فرزانه اسلامی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5271/93/200- 17/4/1393 جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

گردش کار:


ادامه مطلب
[ شنبه بیست و نهم آذر 1393 ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
گزارش کمیسیون امور اجتماعی دولت در خصوص لایحه دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری در جلسه 27/7/1393 مطرح و مقرر شد: دستگاه‌های اجرایی ظرف یک ماه با توجه به مذاکرات دولت نظر خود را در خصوص کلیات و مواد لایحه مدیریت خدمات کشوری به دفتر هیئت دولت ارایه کنند. 

الف- فرآیند رسیدگی از لحاظ شکلی:

1- لایحه مذکور در تاریخ 21/3/1393 به دفتر هیأت دولت واصل شد. پس از ارجاع موضوع به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک با توجه به تأخیری که در ارایه لایحه به دولت انجام شده بود، پیشنهاد با فوریت توسط دبیرخانه کمیسیون از کلیه اعضای هیأت دولت برای بررسی و اعلام نظر فوری استعلام گردید.

- موضوع پس از بررسی در سه جلسه کمیته تخصصی (در سطح مدیران کل و کارشناسان دستگاه‌ها) به دلیل عدم حصول نتیجه مطلوب در جلسات یاد شده، خارج از نوبت و با فوریت در جلسه فوق‌العاده کمیسیون اصلی مطرح و در خصوص نحوه رسیدگی به پیشنهاد تصمیم‌گیری شد. حسب نظر کمیسیون اصلی مقرر شد:


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و سوم آذر 1393 ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
دستور العمل تعیین وضعیت کارمندان آزمایشی

ادامه مطلب
[ سه شنبه هجدهم آذر 1393 ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

شماره۱۰۵۱۵۷/ت۵۰۷۵۹هـ                                                           ۱۱/۹/۱۳۹۳

وزارت دادگستری ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۸/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۸۰۹۹/۰۱/۹۳ مورخ ۱/۴/۱۳۹۳ وزارت دادگستری و به استناد بند (ب) و تبصره (۱) ماده (۱۱) و ماده (۷۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ ، آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤساء و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی را به شرح زیر تصویب کرد:


ادامه مطلب
[ سه شنبه هجدهم آذر 1393 ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
لايحه بودجه سال 1394 كل كشور


ادامه مطلب
[ دوشنبه هفدهم آذر 1393 ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
بخشنامه ضرورت پاسخ به انتقادات رسانه ها در چارچوب کلی ابلاغی آیین نامه روشنگری رسانه ای


ادامه مطلب
[ شنبه پانزدهم آذر 1393 ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری‌ها

شورای عالی اداری در یکصد و شصت و پنجمین جلسه مورخ 31/4/1393 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و در راستای اجرای بند 4 سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر «دانش‌گرایی و شایسته‌سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقاء مدیران» و به استناد بند 11 ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای ماده (56) قانون یاد شده و نیز تکلیف مقرر در بند 7 برنامه مدیریت سرمایه انسانی نقشه راه اصلاح نظام اداری، ابلاغیه شماره 560/93/206 مورخ 20/1/1393 رییس‌جمهور، «برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی» را تصویب نمود که به شرح سند پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

ضروری است، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور بر اجرای این مصوبه نظارت نموده و گزارش عملکرد آن‌را، سالانه به شورای عالی اداری ارایه نماید.


ادامه مطلب
[ شنبه پانزدهم آذر 1393 ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

زین العابدین شیخ بگلو
کارشناس تشکیلات و طبقه بندی مشاغل
در این وبلاگ سعی می کنم کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل ها و همچنین مطالب مفید در زمینه طبقه بندی مشاغل را به اطلاع کلیه مستخدمین و کارمندان دولت جهت آشنایی با حق و حقوق خود قرار دهم.
برخود فرض می دانم که بتوانم کمک کوچکی در جهت احقاق حقوق کاررمندان و کارگران زحمت کش داشته باشم. و آماده مشاوره در این زمینه هستم.
لذا از بازدیدکنندگان گرانقدر خواهش داریم با ارائه نظرات ، پیشنهادات و انتقادات ما را در هرچه بهتر و کارآمد کردن این وبلاگ یاری دهند.
لینک های مفید
امکانات وب