طبقه بندی مشاغل(کارمندان و کارگران)
در خصوص قوانین و مقررات طبقه بندی مشاغل و شرایط احراز مشاغل و همچنین استخدام کارمندان و کارگران 
قالب وبلاگ
لینک های مفید

بخشنامه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها

به منظور ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان (در اجرای بند الف ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبه شماره 4225/44327 هیأت وزیران، مورخ 14/1/1389) و پیرو ابلاغ بخشنامه شماره 157293 مورخ 10/12/1393، به پیوست شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال 1394 دستگاه‌های اجرایی استان (پیوست شماره 1) به همراه دستورالعمل امتیازدهی و مستندات هر یک از شاخص‌ها (پیوست شماره 2) و همچنین فهرست دستگاه‌های اجرایی استان (پیوست شماره 3)، جهت اجرا در سطح استان ابلاغ می‌شود. مقتضی است ضمن ابلاغ شاخص‌ها به کلیه دستگاه‌های اجرایی استان، ارزیابی عملکرد هر یک از دستگاه‌ها از طریق سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد دولت با رعایت موارد ذیل انجام و به امور فناوریهای مدیریتی، مدیریت عملکرد و دبیرخانه شورای عالی اداری ارسال شود.

1- ورود گزارش خودارزیابی دستگاههای اجرایی استان در هر دو بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی در سامانه نظام مدیریت عملکرد ستاد دستگاه مربوط، از تاریخ 1/12/1394 لغایت 15/1/1395صورت میگیرد. با توجه به اینکه امکان دریافت گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی استان صرفاً از طریق سامانه ستاد دستگاه فراهم گردیده‌است، لذا ضروری است در مهلت تعیین شده اقدام به ورود اطلاعات گردد.


ادامه مطلب
[ سه شنبه ششم بهمن ۱۳۹۴ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

لایحه بودجه سال 1395 کل کشور

بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور از حیث منابع بالغ بر نه میلیون و پانصد و بیست و شش هزار و سیصد و هفتاد و شش میلیارد و چهارصد و هفتاد و شش میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر نه میلیون و پانصد و بیست و شش هزار و سیصد و هفتاد و شش میلیارد و چهارصد و هفتاد و شش میلیون ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر سه میلیون و هفتاد و سه هزار و هشتصد و پنج میلیارد و نهصد و چهل و هفت میلیون ریال شامل:

۱ -منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و ششصد و هفتاد و سه هزار و هشتصد و چهل و هشت میلیارد و یک میلیون ریال.

۲ -درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر سیصد و نود و نه هزار و نهصد و پنجاه و هفت میلیارد و نهصد و چهل و شش میلیون ریال.

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر شش میلیون و هشتصد و شانزده هزار و نهصد و چهل و پنج میلیارد و هشتصد و شصت و چهار میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر شش میلیون و هشتصد و شانزده هزار و نهصد و چهل و پنج میلیارد و هشتصد و شصت و چهار میلیون ریال.


ادامه مطلب
[ سه شنبه ششم بهمن ۱۳۹۴ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

لایحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه

متن کامل لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه

تعاریف و اختصارات:

برنامه ششم: برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(۱۳۹۵-۱۳۹۹)

دستگا‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع بند«ب» قانون برگزاری مناقصات-مصوب ۱۳۸۳

سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سند توسعه: مجموعه‌ای است مشتمل بر؛ اهداف کلی، اهداف کمی، راهبردها، راه کارها و سیاست‌ها، الزامات اساسی و منابع مورد نیاز آنها که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

واحد عملیاتی: آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاه‌های اجرایی که تولید، تأمین و ارائه محصول و خدمات اصلی و نهایی دستگاه‌ اجرایی را برعهده دارند. نظیر، مدارس، بیمارستان‌ها، ورزشگاه‌ها و غیره.


ادامه مطلب
[ سه شنبه ششم بهمن ۱۳۹۴ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

تسری شمول بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( مصوبه شماره۱۵۴۷۲/۹۴/دش مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

(مصوب جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اصلاحیه: ماده واحده «تسری شمول بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ستاد مرکزی  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» که در جلسـه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا بهپیشنهاد مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل اصلاح و برای اجرا ابلاغ می‌شود:

ماده واحده ـ«نظر به اهمیت، گستردگی و تنوع فعالیت‌های ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباط تنگاتنگ این ستاد با فعالیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که مؤید لزوم ایجاد وحدت رویه و بهره‌مندی کارکنان شاغل در ستاد مرکزی، سازمان غذا و دارو و سازمان انتقال خون ایران وزارت مزبور از مصوبات هیأت‌های امنا می‌باشد، براین اساس از تاریخ ابلاغ این مصوبه، بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ستاد مرکزی، سازمان غذا و دارو و سازمان انتقال خون ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تسری می‌یابد».

رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

[ شنبه سوم بهمن ۱۳۹۴ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

ادارات کل امور مالیاتی

نظر به اجرای قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران منتشره در روزنامه رسمی شماره 19821 مورخ 28/12/1391 از تاریخ 2/10/1391 به مدت چهار سال به صورت آزمایشی؛ احکام مالیاتی قانون مذکور را به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌نماید:

ماده 31- به منظور تشویق کارفرمایان کارگاه‌ها به جذب مشمولان موضوع ماده (29) این قانون، دولت موظف است کارفرمایانی را که با هماهنگی بنیاد پس از اخذ تعهدات لازم و انعقاد قراردادی که مبین تعهدات طرفین باشد اقدام به جذب نیرو در راستای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود می‌نمایند، مشمول تخفیفات و تسهیلاتی به شرح ذیل قرار دهد:


ادامه مطلب
[ چهارشنبه نهم دی ۱۳۹۴ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

در اجرای تصویبنامه شماره 12991 مورخ 26/9/1393 شورای عالی اداری مبنی بر احیاء و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استانها و ابلاغیه شماره 281757 مورخ 1/10/1394 سرپرست محترم معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛ نمودار سازمانی استانداری های سراسر کشور که به تأیید وزیر محترم کشور و معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسیده است، از سوی وزارت کشور به استانداری ها ابلاغ شد.


ادامه مطلب
[ چهارشنبه نهم دی ۱۳۹۴ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

هیأت وزیران در جلسه ای به ریاست دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، موضوع پرداخت مابه‌التفاوت مربوط به بازنشستگی پیش از موعد و بدون سنوات ارفاقی کارکنان دولت را تصویب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اصلاح جداول آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأمورین ثابت) نیز از تصویب دولت گذشت. این اصلاحیه با توجه به ضرورت افزایش ارقام مندرج در جدول متناسب با افزایش نرخ تورم و به دلیل به وجود آمدن تغییرات گسترده در اوضاع اقتصادی و معیشتی کشورها از زمان اجرای مصوبه فعلی مورد تصویب اعضای دولت قرار گرفت.

هیأت وزیران همچنین در جلسه روز چهارشنبه خود ، در اجرای قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات، میزان حق الامتیاز، حق السهم و جرایم تخلفات و نقص تعهدات پروانه ایجاد و بهره‌برداری شبکه بی‌سیم برای ارایه خدمات عمده فروشی را تعیین نمود.

لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان مشتمل بر یک مقدمه و 22 ماده نیز از دیگر مصوبات این جلسه هیات وزیران بود.

دولت همچنین به وزارت دادگستری اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه‌های معاضدت قضایی در امور کیفری و انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوگاندا ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

[ چهارشنبه نهم دی ۱۳۹۴ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

دستوربازنگری در پیش‌ نویس لایحه برنامه ششم صادر شد

معاون اول رییس‌جمهور ضرورت بازنگری و بررسی مجدد پیش‌نویس برنامه ششم توسعه را مورد تأکید قرار داد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید جلساتی تشکیل و مجدداً پیش‌نویس برنامه را مورد بازنگری قرار دهد تا در صورت نیاز اصلاحات لازم اعمال شود.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (دوشنبه) به‌ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری با اشاره به دیدار اخیر اعضای ستاد با رهبر معظم انقلاب و حمایت‌ها و رهنمودهای ایشان، گفت: حمایت مقام معظم رهبری از دولت در مسائل مختلف و به‌خصوص در اجرا و پیشبرد برنامه‌های اقتصادی، مایه برکت و سرمایه‌ای بزرگ برای دولت محسوب می‌شود و دولت قدردان این حمایت است.

معاون اول رییس جمهور از چالش‌های اقتصادی به‌عنوان یکی از مهمترین مسائل پیش روی کشور یاد کرد و افزود: بدهی‌های دولت، اتکای بودجه به نفت، بیکاری و کاهش رفاه و افت قدرت خرید مردم از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور است که برای حل این مسائل، به اتخاذ تدابیر جدی نیازمندیم.

وی افزود: یکی از سیاست‌ها و برنامه‌هایی که همه ارکان نظام نسبت به آن اجماع نظر دارند و می‌تواند به برون‌رفت از شرایط فعلی کمک کند، سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که اگر به‌درستی عملیاتی شوند، اقتصاد کشور به نقطه‌ای مطلوب رهنمون خواهد شد.

جهانگیری با تصریح بر اینکه برنامه ششم توسعه کشور حتماً باید منطبق بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باشد، تصریح کرد: این موضوع مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و همچنین ریاست محترم جمهوری است و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید حداکثر تلاش خود را به کار گیرد تا برنامه ششم توسعه بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تدوین شود.

معاون اول رییس جمهور ضرورت بازنگری و بررسی مجدد پیش‌نویس برنامه ششم توسعه را مورد نظر قرار داد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید جلساتی تشکیل و مجدداً پیش‌نویس برنامه را مورد بازنگری قرار دهد تا در صورت نیاز اصلاحات لازم اعمال شود و برنامه ششم حتماً باید حداکثر تطابق را با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داشته باشد.

وی همچنین بر ضرورت اولویت بندی برنامه‌های عملیاتی تهیه شده برای اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و اظهار داشت: با توجه به محدودیت منابع، لازم است برنامه‌های تهیه شده را اولویت بندی کنیم تا آن دسته از برنامه‌هایی که در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأثیر بیشتری در مقاوم سازی اقتصاد دارند و می‌توانند به برون‌رفت از وضعیت فعلی اقتصاد کشور کمک بیشتری کنند، در اولویت نخست قرار گیرند و سایر برنامه‌ها نیز بایستی در یک زمان بندی مناسب عملیاتی شوند.

جهانگیری ادامه داد: لازم است علاوه بر برنامه ریزی‌ها، سازوکاری برای نظارت و پایش دقیق مراحل اجرایی برنامه‌ها تعیین شود تا بتوانیم از روند اجرای دقیق برنامه‌ها مطابق با زمان بندی تعیین شده مطلع شویم و پیشرفت امور را رصد کنیم.

در این جلسه که وزرای نفت، نیرو، راه و شهرسازی، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس سازمان میراث فرهنگی، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاونین رییس جمهور در امور اجرایی و امور مجلس، رییس کل بانک مرکزی، مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی و رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، ضمن ارائه گزارشی از ملاقات اعضای ستاد با مقام معظم رهبری، در خصوص چگونگی متناسب سازی و ایجاد پیوستگی و همپوشانی میان برنامه‌های ملی یازده‌گانه تهیه شده برای سیاستهای اقتصاد مقاومتی با برنامه ششم توسعه بحث و تبادل نظر و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

خبرگزاری تسنیم دو روز پیش اقدام به انتشار متن کامل پیش‌نویس لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه کرده بود. این پیش‌نویس حاوی تغییرات گسترده در ساختار ۵ وزارت‌خانه اقتصادی، انحلال وزارت نیرو، جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صنعت و واگذاری آن به وزارت اقتصاد و بسیاری از انحلال‌های دیگر بود که انتقادهای گسترده‌ای را از جانب خود دستگاه‌های دولتی برانگیخت و مخالفت آنها را با محتوای برنامه در پی داشت.

[ سه شنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۴ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

متن کامل لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه را که از سوی سازمان مدیریت به دولت ارائه شده و در حال بررسی است، منتشر شد.در این لایحه ۵ وزارتخانه نیرو، نفت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت دستخوش تغییر ساختار شده‌اند.

محتوای این لایحه پیشنهادی تا قبل از تصویب هیات دولت، مجلس و تایید شورای نگهبان نهایی نیست و احتمال تغییر برخی از بندها و تبصره های این لایحه پیشنهادی در فرایند بررسی در هیات دولت و مجلس وجود دارد.

ستاد برنامه ششم پیشتر جزئیات لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه را مصوب کرده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز پیش نویس این لایحه را برای تصویب نهایی در اختیار دولت قرار داده است که هم اکنون در حال بررسی و نهایی شدن جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی است.

متن کامل لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه

تعاریف و اختصارات:

برنامه ششم: برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(۱۳۹۵-۱۳۹۹)


برچسب‌ها: برنامه ششم توسعه, لایحه برنامه ششم
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۴ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
اعمال ماده (91) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اعلام بطلان بخشنامه مربوط به اعطای طبقه شغلی تشویقی از زمان صدور رأی (دادنامه شماره 1927-1926 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)


ادامه مطلب
[ چهارشنبه هجدهم آذر ۱۳۹۴ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

عدم ابطال بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص جواز تغییر جغرافیایی محل خدمت کارمندان توسط دستگاه های اجرایی به لحاظ مقتضیات و مصالح اداری (دادنامه شماره 313 مورخ 30/8/2394 هیأت تخصصی اداری و استخدامی)

کلاسه پرونده: هـ ع/ 94/212 -93/911-94/561-94/241-94/440

موضوع: ابطال بند 1 بخشنامه 10336/93/200 مورخ 30/7/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

تاریخ ارجاع: 30 شهریور 1394

مهلت اعتراض: از 30 آبان 1394 به مدت 20 روز

تاریخ تنظیم گزارش: 25 مهر 1394

دادنامه 313

تاریخ صدور 30/8/94 94/اس/13

* مـرجع رسیدگی : هیات تخصصی اداری استخدامی

* شاکی : آقایان محمد قندی و حامد خیامی 

* طرف شکایت : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 


ادامه مطلب
[ چهارشنبه چهارم آذر ۱۳۹۴ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
الحاق یک تبصره به ماده ۳ آیين نامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی٬ پژوهشی و فناوری (مصوب جلسه ۷۶۷ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی

وزارت علوم٬ تحقيقات و فناوری

مصوبه «الحاق یک تبصره به ماده۳ آیين نامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی٬ پژوهشی و فناوری» که در جلسه ۷۶۷ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پيشنهاد مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۴ وزیر بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی٬ به تصویب رسيده است٬ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:


ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۴ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
ضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، در نامه‌ای به رؤسای قوا، سیاست‌های کلی محیط زیست را ابلاغ کردند.

ایجاد نظام یکپارچه‌ی ملی محیط زیست، مدیریت هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی، جرم‌انگاری تخریب محیط زیست، تهیه‌ی اطلس زیست‌بوم کشور، تقویت دیپلماسی محیط زیست، گسترش اقتصاد سبز و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی از جمله محورهای ابلاغیه‌ی رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

متن سیاست‌های کلی محیط زیست که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده، به این شرح است:


ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۴ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
دستورالعمل اجرایی آیین نامه فوق العاده سختی شرایط محیط کار و فوق العاده نوبت کاری (بخشنامه شماره 800/34 مورخ 12/6/1367 سازمان امور اداری و استخدامی)

به منظور جبران خدمات کارکنان دولت مشمول قانون استخدام کشوری و همچنین مشمولین مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب خرداد ماده 1352 در قبال انجام وظیفه در شرایط سخت محیط کار و ساعات کار غیرمتعارف موضوع بندهای «خ» و «د» الحاقی به ماده (39) قانون استخدام کشوری که بطور مشروح طی تصویبنامه شماره 54910/ت630 مورخ 9/8/1366 هیأت وزیران ابلاغ گردید، اینک دستورالعمل اجرائی آن را جهت اجرای هماهنگی و اجرای صحیح در دستگاه های دولتی یاد شده به آگاهی می رساند تا در مورد مستخدمین واجد شرایط به مورد اجرا بگذارند.


ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۴ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

آیین‌نامه اجرایی ماده (67) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در خصوص طرح شاهد (تصویبنامه شماره 111357/ت50557هـ مورخ 25/8/1394 هیأت وزیران)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- بنیاد شهید و امور ایثارگران

هیئت وزیران در جلسه 17/8/1394 به پیشنهاد مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (2) ماده (67) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران -مصوب 1391-، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:


ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۴ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

ابطال نامه دبیر هیأت عالی گزینش و نامه معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی رییس‌جمهور (سابق) راجع به اعطای فوق‌العاده سختی کار به شاغلین در واحدهای حراست و گزینش (رأی شماره 727 مورخ 11/6/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: 11 شهریور 1394

کلاسه پرونده: 92/679

شماره دادنامه: 727

موضوع رأی: ابطال بخشنامه های شماره 6335/110/دم-22/12/1391 و 6392/110/دم-27/12/1391 معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بخشنامه شماره 443/2ب-21/1/1392 دبیر هیأت عالی گزینش


ادامه مطلب
[ سه شنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۴ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

دستورالعمل نحوه اعطای مأموریت آموزشی ایثارگران (بخشنامه شماره 12/710 مورخ 19/7/1394 وزارت آموزش و پرورش)


ادامه مطلب
[ شنبه نهم آبان ۱۳۹۴ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

ادامه مطلب
[ شنبه نهم آبان ۱۳۹۴ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

الف: راهنمای طرح داد خواست در دیوان عدالت اداری:

1-داد خواست:

1-1بر اساس ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم داد خواست مخصوص است که تهیه فرم مزبور از طریق دفاتر پستی سراسر کشور  یا دانلود از پایگاه اطلاع رسانی  دیوان میسر است.

1-2 تکمیل فرم دادخواست به زبان فارسی به شرح  ذیل است:

2- مشخصات شاکی: (وفق ماده 18 قانون دیوان )

2-1 اشخاص حقیقی: نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، شغل، تابعیت واقامتگاه (نشانی کامل شامل: نام استان-نام شهر-میدان-خیابان-کوچه-شماره پلاک منزل-پلاک میبایست دقیق باشد به طوریکه بین اعداد 2و3 و یا 0و5 -6و 4 اشتباه نشود.)

- شاکی می تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را اعلام نماید.


ادامه مطلب
[ یکشنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۴ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
وزارت آموزش و پرورش به منظور تأمين نيروي انساني متعهد و كارآمد مورد نياز، براساس مجوز شماره 13532- 94/2/7 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس­ جمهور و در چارچوب قانون مديريت خدمات كشوري حدود 3700 نفر از افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون توانمندهاي عمومي و تخصصي در تاريخ 94/6/27 طبق شرايط ذيل به صورت پيماني در مشاغل آموزشي استخدام مي­نمايد.

 

شرايط عمومي استخدام ­­­­­­­:
- داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران
- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي
- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
- دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت (ويژه آقايان­­­)
- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر
- نداشتن سابقه محكوميت جزائي موثر
- حداكثر سن داوطلبان داراي مدرك تحصيلي فوق­ ديپلم 25، ليسانس 30، فوق ­ليسانس و بالاتر 35 سال.
- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانائي براي انجام كاري كه استخدام مي­­­­­شوند. برابر ضوابط آموزش و پرورش كه در مرحله مصاحبه مورد سنجش قرار مي­گيرد.
- داوطلبان استخدام نبايد از مستخدمين رسمي، ثابت و پيماني دستگاههاي اجرايي و يا بازخريد خدمت آنها باشند.
- نداشتن ممنوعيت از خدمات دولتي به موجب آراء مراجع قضائي و يا ذيصلاح.

برچسب‌ها: آموزش و پرورش استخدام 94
ادامه مطلب
[ یکشنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۴ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

زین العابدین شیخ بگلو
کارشناس تشکیلات و طبقه بندی مشاغل
در این وبلاگ سعی می کنم کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل ها و همچنین مطالب مفید در زمینه طبقه بندی مشاغل را به اطلاع کلیه مستخدمین و کارمندان دولت جهت آشنایی با حق و حقوق خود قرار دهم.
برخود فرض می دانم که بتوانم کمک کوچکی در جهت احقاق حقوق کاررمندان و کارگران زحمت کش داشته باشم. و آماده مشاوره در این زمینه هستم.
لذا از بازدیدکنندگان گرانقدر خواهش داریم با ارائه نظرات ، پیشنهادات و انتقادات ما را در هرچه بهتر و کارآمد کردن این وبلاگ یاری دهند.
لینک های مفید
امکانات وب