طبقه بندی مشاغل(کارمندان و کارگران)
در خصوص قوانین و مقررات طبقه بندی مشاغل و شرایط احراز مشاغل و همچنین استخدام کارمندان و کارگران 
قالب وبلاگ
لینک های مفید
بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

در اجرای مصوبه شماره 172556/206 مورخ 26/12/1393 شورای عالی اداری، موضوع: «دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی» با هدف بهینه‌سازی ساختار و ترکیب نیروی انسانی بخش دولتی، دستگاه‌های اجرایی موارد ذیل را در تنظیم سند برنامه نیروی انسانی خود رعایت نمایند:

1- با عنایت به تعریف کارمند دستگاه اجرایی در ماده (7) قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل کارکنان قراردادی نیز می‌شود و مواد (6) و (32) این قانون که پست سازمانی را برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته است و بیان می‌دارد هر یک از کارکنان دستگاه‌های اجرایی متصدی یکی از پست‌های سازمانی خواهند بود، لذا دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به استناد احکام فوق‌الذکر، افراد موضوع تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری را تا سقف 10% پست‌های سازمانی و به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل به پست‌های سازمانی منصوب نمایند. در این صورت، مجموع کارمندان هر دستگاه اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی موضوع تبصره ماده (32) و کارگری موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری از تعداد پست‌های سازمانی مصوب آن دستگاه بیشتر نخواهد بود.

[ یکشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و یکمین جلسه مورخ 2/12/1393 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اجرای بندهای 2 ، 5 و 10 سیاست‌های کلی نظام اداری و به استناد بندهای 11 و 12 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز در جهت تحقق بند (2-2) برنامه چهارم نقشه راه اصلاح نظام اداری موضوع مصوبه شماره 560/93/206 مورخ 20/1/1393 شورای عالی اداری و برنامه جامع اصلاحات نظام اداری موضوع تصویب‌نامه شماره 127675/ت 50642 هـ تاریخ 28/10/1393 هیات محترم وزیران و با هدف افزایش کارآمدی نیروی انسانی بخش دولتی، ایجاد نظام اداری بهره‌ور و بهینه‌سازی ساختار و ترکیب نیروی انسانی بخش دولتی، «دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی» را تصویب نمود که به شرح سند پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

[ یکشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

مصوبه افزایش حقوق سال 1394  

  در جلسه  شورای عالی کار روز ۲4/۱۲/93 با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار با 17 درصد افزایش نسبت به سال 93 معادل 712 هزار و 425 تومان تعیین شد. بنابراین:

  حداقل مزد در سال 1394 روزانه 237475  ریال ( دویست و سی و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و پنج ریال) خواهد بود  

نرخ پایه سنوات در سال 1394 در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، روزانه 10000 ریال( ده هزار ریال ) تعیین می گردد.                 

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار ماهیانه مبلغ 1100000  ریال( یک میلیون و یکصدهزار ریال ) از سوی کارفرمایان پرداخت می شود .
 میزان حق اولاد پرداختی 712 هزار و 425 ریال

و کمک هزینه مسکن نیز 400 هزار ریال برای سال 1394 تعیین شده است . 

 سایر سطوح مزدی از ابتدای سال 1394 به ماخذ روزانه 17 درصد آخرین مزد ثابت یا مزد مبنا ( موضوع ماده 36 قانون کار ) سال 1393 افزایش می یابد

[ دوشنبه دهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
تعیین ضریب حقوقی کارکنان دولت در سال 1394 (تصویبنامه شماره 161091/ت51735هـ مورخ 27/12/1393 هیأت وزیران) 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه 27/12/1393 به پیشنهاد شماره 169631 مورخ 23/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- و بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1389- تصویب کرد:

1- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات برای سال 1394 به میزان نوزده هزار و پانصد و نود و هفت (19.597) ریال تعیین می‌شود.

2- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) و بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 1394 به میزان یکهزار و سیصد و هفتاد و شش (1.376) ریال تعیین می‌شود.

[ دوشنبه دهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
دستورالعمل اجرایی مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره 173706 مورخ 27/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

[ دوشنبه دهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
نحوه انتقال نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در ابعاد عمومی و اختصاصی به سامانه جامع مدیریت عملکرد دولت (بخشنامه شماره 170751 مورخ 25/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) 

به دستگاه های اجرایی

در اجرای بند «ح» آیین نامه اجرایی مواد (81) و (82) قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصمیم نامه شماره 4225/44327 تاریخ 14/1/1389 وزیران محترم عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک) و پیرو بخشنامه شماره 16429/90/200 مورخ 13/6/1390، تأکید می نماید، دستگاه های اجرایی الزامی به استفاده از نرم افزار مربوط به شرکتی خاص از جمله نرم افزار تسما، ندارند. لذا به منظور تجمیع گزارش های دستگاه های اجرایی، آن دسته از دستگاه هایی که از سامانه مدیریت عملکرد «تسما» استفاده نمی کنند، لازم است نتایج ازیابی عملکرد دستگاه متبوع را با رعایت مفاد «دستورالعمل انتقال نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در ابعاد عمومی و اختصاصی به سامانه جامع مدیریت عملکرد دولت» که در آدرس mdhc.ir قرار گرفته است، به سامانه مذکور منتقل نمایند.

علی صفدری- معاون نوسازی اداری و سرپرست معاونت سرمایه انسانی

دستورالعمل انتقال نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی ملی

در ابعاد عمومی و اختصاصی به سامانه مدیریت عملکرد دولت

1- هدف:

ارائه قالب استاندارد جهت انتقال نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی ملی و واحدهای تابعه آنها در ابعاد عمومی و اختصاصی به سامانه مدیریت عملکرد دولت مستقر در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

[ دوشنبه دهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

شماره۱۷۵۱۴۱/ت۵۰۲۳۱هـ                     مورخ           ۲۱/۱۱/۱۳۹۲

تصویب‌نامه درخصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیأت‌وزیران در جلسه ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۹۵۹۲۸ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۴ـ و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ تصویب نمود


ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

بخشنامه شماره 18819/92/200 مورخ 14/11/1392

بخشنامه به تمام دستگاه های اجرایی

(۹)

پیرو بخشنامه شماره 1834/200مورخ 30/1/1390 (موضوع نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی) و بخشنامه شماره 31146/90/200 مورخ 04/12/1390 (موضوع دستورالعمل نحوه احتساب و تطبیق آموزش های کارمندان دولت و نحوه بررسی گواهینامه های نوع دوم) و به منظور فراهم کردن بسترهای لازم برای تحقق بند (5) سیاست های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش و تخصص و مهارت های آنان»، همچنین برای ارتقای کیفیت برنامه های آموزش و بهسازی منابع انسانی، بخشنامه راهبردهای عملیاتی، اصلاحات و موارد تکمیلی نظام آموزش کارمندان و مدیران تحت عنوان «اصلاحیه نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی» به شرح موارد ذیل برای اجرا ابلاغ می شود.


ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
دستورالعمل نحوه‌ي مكاتبه با معاونت حقوقي رييس جمهور (بخشنامه شماره 165781 مورخ 30/10/1392 معاون حقوقي رييس جمهور)

بخشنامه به كليه وزارتخانه ها، دستگاه هاي مستقل و استانداري هاي سراسر كشور


ادامه مطلب
[ سه شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
رأی شماره ۶۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق‌العاده روزانه مأموریت منوط به صدور حکم مأموریت است

ادامه مطلب
[ سه شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
رأی شماره‌های ۶۹۶ ـ ۶۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
ادامه مطلب
[ سه شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

تصویب‌نامه در خصوص جمع‌آوری و ثبت نظام‌مند اطلاعات مربوط به سوابق خدمتی، تجربیاتو توانمندي هاي مديران سياسي قوه مجريه


شماره ۱۵۹۰۰۵/ت۴۹۲۷۴هـ                 تاريخ ۱۴/ ۱۰/ ۱۳۹۲

بسمه تعالي

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور – نهاد رياست جمهوري


هيئت وزيران در جلسه مورخ ۸/ ۱۰/ ۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد شماره ۱۵۳۷۳۹/ ۱۹۹۶۶ مورخ ۲۶/ ۹/ ۱۳۹۲ معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:


ادامه مطلب
[ شنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
رأی شماره‌های ۶۶۶ الی ۶۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم استحقاق کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دریافت فوق العاده ماموریت خارج از کشور مصرح در ماده 158 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران به تاریخ قبل از سال 1370
ادامه مطلب
[ شنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

رأی شماره ۶۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۸۹۶۱۳/۱۰/۲۰۰ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۸ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

 

شماره۹۰/۳۰۷                              مورخ           ۸/۱۰/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه: ۲۵/۹/۱۳۹۲        شماره دادنامه: ۶۶۹       کلاسه پرونده: ۹۰/۳۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور


ادامه مطلب
[ سه شنبه هفدهم دی ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

رأی شماره ۶۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری مزایای مدیریتی مربوط به مدیران بازنشسته

شماره هـ/۹۰/۶۹۸                     مورخ               ۳۰/۹/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه : ۱۱/۹/۱۳۹۲      شماره دادنامه: ۶۲۹        کلاسه پرونده : ۹۰/۶۹۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای عبداله اشتری


ادامه مطلب
[ سه شنبه هفدهم دی ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

رأی شماره ۶۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند

 

شماره هـ/۹۲/۸۱۱                             مورخ                        ۳۰/۹/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه : ۱۱/۹/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۶۲۸      کلاسه پرونده : ۹۲/۸۱۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : قائم مقام سازمان انرژی اتمی

موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲


ادامه مطلب
[ یکشنبه پانزدهم دی ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

شماره۱۵۸۱۴۵/ت۴۹۷۰۳هـ                            مورخ          ۹/۱۰/۱۳۹۲

تصویب‌نامه درخصوص برقراری فوق‌العاده شغل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور


ادامه مطلب
[ یکشنبه پانزدهم دی ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

شماره۱۵۷۷۳۵/ت۵۰۰۴۲هـ                       مورخ            ۸/۱۰/۱۳۹۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) الحاقی جزء (۲ـ۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را به‌شرح زیر تصویب نمود:

 

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) الحاقی جزء (۲ـ۳) قانون بودجه

سال ۱۳۹۲ کل کشور


ادامه مطلب
[ یکشنبه پانزدهم دی ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

شماره۱۵۸۳۵۸/ت۴۹۸۰۶هـ                           مورخ                ۹/۱۰/۱۳۹۲

تصویب‌نامه درخصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران

مشمول قانون کار از ابتدای سال ۱۳۹۳


ادامه مطلب
[ یکشنبه پانزدهم دی ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

شماره۱۵۵۹۱۹/ت۴۹۴۱۳هـ                              مورخ     ۳/۱۰/۱۳۹۲

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت فوق‌العاده‌های موضوع بندهای (۵) و (۶) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان وزارت بازرگانی (سابق)


وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه


ادامه مطلب
[ شنبه هفتم دی ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

شماره۱۵۵۳۳۲/ت۴۹۶۹۱هـ                              مورخ             ۱/۱۰/۱۳۹۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱۱۴۳/۶۲۹۸/۵۱ مورخ ۷/۷/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۵) بند (۴۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (۴۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور


ادامه مطلب
[ شنبه هفتم دی ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

شماره۱۵۵۳۲۹/ت۴۹۵۷۸هـ                             مورخ             ۱/۱۰/۱۳۹۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (۱ـ۳۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:


ادامه مطلب
[ شنبه هفتم دی ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور


ادامه مطلب
[ شنبه هفتم دی ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

رأی شماره ۶۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درصورت تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی فوق‌العاده مخصوص پیمانی در تفاوت تطبیق محاسبه نخواهد شد

 

شماره هـ/۹۱/۸۱۵                                                                              ۲۷/۹/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه: ۱۱/۹/۱۳۹۲         شماره دادنامه: ۶۲۷        کلاسه پرونده: ۹۱/۸۱۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای شهاب دهائی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: آقای شهاب دهائی به موجب دادخواستی که ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:


ادامه مطلب
[ شنبه هفتم دی ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

رأی شماره ۵۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت فوق‌العاده مخصوص مستخدمان پیمانی

شماره هـ/۹۱/۵۰۷                      مورخ                ۱۳/۹/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه: ۱۳/۸/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۵۳۲      کلاسه پرونده: ۹۱/۵۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان به موجب لایحه شماره ۹۴۳/۴۲/۱۲/پ ـ۲۲/۳/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:


ادامه مطلب
[ شنبه سی ام آذر ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

رأی شماره ۵۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ضوابط حاکم بر صدور حکم مأموریت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی

 

شماره هـ/۹۲/۷۶۱                                        مورخ                 ۱۳/۹/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه: ۲۷/۸/۱۳۹۲     شماره دادنامه: ۵۷۰     کلاسه پرونده: ۹۲/۷۶۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیامک آریائی صدر

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: آقای سیامک آریایی صدر به موجب لایحه‌ای که به شماره ۶۵۲ـ ۲۶/۳/۱۳۸۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:


ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

شماره۱۵۰۷۵۳/ت۴۹۷۸۴هـ                        مورخ                 ۱۹/۹/۱۳۹۲

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهادکشاورزی ‌‌‌ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معاونت علمی وفناوری رییس جمهور ـ سازمان ملی استاندارد ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و با هماهنگی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و رییس سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد تبصره (۲) بند (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:


ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

رأی شماره ۵۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح و نحوه پرداخت حق‌الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی در برگزاری انتخابات

شماره هـ/۹۲/۷۹۵                                  مورخ                          ۱۳/۹/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه: ۲۷/۸/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۵۶۷      کلاسه پرونده: ۹۲/۷۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۱۴۱۶۹۳/۸۱۰ـ ۷/۷/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

   به استحضار مستطاب عالی می‌رساند:


ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
خلاصه بخشنامه افزایش کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار- 1392.
ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیستم آذر ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
بخشنامه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در خصوص مبناي كسر حق بيمه


ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیستم آذر ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

زین العابدین شیخ بگلو
کارشناس تشکیلات و طبقه بندی مشاغل
در این وبلاگ سعی می کنم کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل ها و همچنین مطالب مفید در زمینه طبقه بندی مشاغل را به اطلاع کلیه مستخدمین و کارمندان دولت جهت آشنایی با حق و حقوق خود قرار دهم.
برخود فرض می دانم که بتوانم کمک کوچکی در جهت احقاق حقوق کاررمندان و کارگران زحمت کش داشته باشم. و آماده مشاوره در این زمینه هستم.
لذا از بازدیدکنندگان گرانقدر خواهش داریم با ارائه نظرات ، پیشنهادات و انتقادات ما را در هرچه بهتر و کارآمد کردن این وبلاگ یاری دهند.
لینک های مفید
امکانات وب