طبقه بندی مشاغل(کارمندان و کارگران)
در خصوص قوانین و مقررات طبقه بندی مشاغل و شرایط احراز مشاغل و همچنین استخدام کارمندان و کارگران 
قالب وبلاگ
لینک های مفید

تصویب‌نامه در خصوص جمع‌آوری و ثبت نظام‌مند اطلاعات مربوط به سوابق خدمتی، تجربیاتو توانمندي هاي مديران سياسي قوه مجريه


شماره ۱۵۹۰۰۵/ت۴۹۲۷۴هـ                 تاريخ ۱۴/ ۱۰/ ۱۳۹۲

بسمه تعالي

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور – نهاد رياست جمهوري


هيئت وزيران در جلسه مورخ ۸/ ۱۰/ ۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد شماره ۱۵۳۷۳۹/ ۱۹۹۶۶ مورخ ۲۶/ ۹/ ۱۳۹۲ معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:


ادامه مطلب
[ شنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
رأی شماره‌های ۶۶۶ الی ۶۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم استحقاق کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دریافت فوق العاده ماموریت خارج از کشور مصرح در ماده 158 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران به تاریخ قبل از سال 1370
ادامه مطلب
[ شنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

رأی شماره ۶۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۸۹۶۱۳/۱۰/۲۰۰ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۸ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

 

شماره۹۰/۳۰۷                              مورخ           ۸/۱۰/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه: ۲۵/۹/۱۳۹۲        شماره دادنامه: ۶۶۹       کلاسه پرونده: ۹۰/۳۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور


ادامه مطلب
[ سه شنبه هفدهم دی ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

رأی شماره ۶۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری مزایای مدیریتی مربوط به مدیران بازنشسته

شماره هـ/۹۰/۶۹۸                     مورخ               ۳۰/۹/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه : ۱۱/۹/۱۳۹۲      شماره دادنامه: ۶۲۹        کلاسه پرونده : ۹۰/۶۹۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای عبداله اشتری


ادامه مطلب
[ سه شنبه هفدهم دی ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

رأی شماره ۶۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند

 

شماره هـ/۹۲/۸۱۱                             مورخ                        ۳۰/۹/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه : ۱۱/۹/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۶۲۸      کلاسه پرونده : ۹۲/۸۱۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : قائم مقام سازمان انرژی اتمی

موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲


ادامه مطلب
[ یکشنبه پانزدهم دی ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

شماره۱۵۸۱۴۵/ت۴۹۷۰۳هـ                            مورخ          ۹/۱۰/۱۳۹۲

تصویب‌نامه درخصوص برقراری فوق‌العاده شغل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور


ادامه مطلب
[ یکشنبه پانزدهم دی ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

شماره۱۵۷۷۳۵/ت۵۰۰۴۲هـ                       مورخ            ۸/۱۰/۱۳۹۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) الحاقی جزء (۲ـ۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را به‌شرح زیر تصویب نمود:

 

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) الحاقی جزء (۲ـ۳) قانون بودجه

سال ۱۳۹۲ کل کشور


ادامه مطلب
[ یکشنبه پانزدهم دی ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

شماره۱۵۸۳۵۸/ت۴۹۸۰۶هـ                           مورخ                ۹/۱۰/۱۳۹۲

تصویب‌نامه درخصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران

مشمول قانون کار از ابتدای سال ۱۳۹۳


ادامه مطلب
[ یکشنبه پانزدهم دی ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

شماره۱۵۵۹۱۹/ت۴۹۴۱۳هـ                              مورخ     ۳/۱۰/۱۳۹۲

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت فوق‌العاده‌های موضوع بندهای (۵) و (۶) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان وزارت بازرگانی (سابق)


وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه


ادامه مطلب
[ شنبه هفتم دی ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

شماره۱۵۵۳۳۲/ت۴۹۶۹۱هـ                              مورخ             ۱/۱۰/۱۳۹۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱۱۴۳/۶۲۹۸/۵۱ مورخ ۷/۷/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۵) بند (۴۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (۴۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور


ادامه مطلب
[ شنبه هفتم دی ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

شماره۱۵۵۳۲۹/ت۴۹۵۷۸هـ                             مورخ             ۱/۱۰/۱۳۹۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (۱ـ۳۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:


ادامه مطلب
[ شنبه هفتم دی ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور


ادامه مطلب
[ شنبه هفتم دی ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

رأی شماره ۶۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درصورت تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی فوق‌العاده مخصوص پیمانی در تفاوت تطبیق محاسبه نخواهد شد

 

شماره هـ/۹۱/۸۱۵                                                                              ۲۷/۹/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه: ۱۱/۹/۱۳۹۲         شماره دادنامه: ۶۲۷        کلاسه پرونده: ۹۱/۸۱۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای شهاب دهائی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: آقای شهاب دهائی به موجب دادخواستی که ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:


ادامه مطلب
[ شنبه هفتم دی ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

رأی شماره ۵۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت فوق‌العاده مخصوص مستخدمان پیمانی

شماره هـ/۹۱/۵۰۷                      مورخ                ۱۳/۹/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه: ۱۳/۸/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۵۳۲      کلاسه پرونده: ۹۱/۵۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان به موجب لایحه شماره ۹۴۳/۴۲/۱۲/پ ـ۲۲/۳/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:


ادامه مطلب
[ شنبه سی ام آذر ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

رأی شماره ۵۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ضوابط حاکم بر صدور حکم مأموریت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی

 

شماره هـ/۹۲/۷۶۱                                        مورخ                 ۱۳/۹/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه: ۲۷/۸/۱۳۹۲     شماره دادنامه: ۵۷۰     کلاسه پرونده: ۹۲/۷۶۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیامک آریائی صدر

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: آقای سیامک آریایی صدر به موجب لایحه‌ای که به شماره ۶۵۲ـ ۲۶/۳/۱۳۸۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:


ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

شماره۱۵۰۷۵۳/ت۴۹۷۸۴هـ                        مورخ                 ۱۹/۹/۱۳۹۲

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهادکشاورزی ‌‌‌ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معاونت علمی وفناوری رییس جمهور ـ سازمان ملی استاندارد ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و با هماهنگی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و رییس سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد تبصره (۲) بند (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:


ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

رأی شماره ۵۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح و نحوه پرداخت حق‌الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی در برگزاری انتخابات

شماره هـ/۹۲/۷۹۵                                  مورخ                          ۱۳/۹/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه: ۲۷/۸/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۵۶۷      کلاسه پرونده: ۹۲/۷۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۱۴۱۶۹۳/۸۱۰ـ ۷/۷/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

   به استحضار مستطاب عالی می‌رساند:


ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
خلاصه بخشنامه افزایش کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار- 1392.
ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیستم آذر ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
بخشنامه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در خصوص مبناي كسر حق بيمه


ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیستم آذر ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

شماره۱۳۶۶۵۸                                                   مورخ            ۱۱/۸/۱۳۹۲

آیین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار

مقدمه:

در اجرای ماده (۲۰۱) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مواد (۹) و (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی در جهت تعمیم و توسعه فرهنگ روابط کار، ایجاد سازوکار نظام‌مند و اعمال نظارت بر مشاوران روابط کار، ایجاد وحدت رویه در ارائه مشاوره در زمینه مسائل مربوط به قانون کار و کاهش مراجعات کارگران و کارفرمایان به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مراجع حل اختلاف، نحوه صدور پروانه مشاوره روابط کار به شرح موارد مندرج در این آیین‌نامه ‌خواهد بود.

فصل اول ـ کلیات و تعاریف


ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیستم آذر ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

شماره۱۴۸۵۳۲/ت۴۹۷۳۷هـ                            مورخ           ۱۳/۹/۱۳۹۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۶۲۳۵۵ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۲ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (۱۳۴) قانـون بودجه سـال ۱۳۹۲ کل کشـور، آیین‌نامه اجرایـی بند یادشده را به شـرح زیـر تصویب نمود:


ادامه مطلب
[ دوشنبه هجدهم آذر ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
ارزش استخدامي گواهينامه هاي «پايان دوره هاي آموزش عالي آزاد (MBA، DBA)، تكميلي، تخصصي و...» و «گواهينامه نوع دوم» صادره از سوي دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالي كشور و شركت هاي پژوهشي (بخشنامه ۱۵۸۷۹/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۲)

بخشنامه به كليه دستگاه هاي اجرايي كشور


ادامه مطلب
[ دوشنبه هجدهم آذر ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
متن کامل لایحه بودجه ۷۸۳۲۳۹۸۵۲۲ میلیون ریالیسال 1393 کل کشور منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، لایحه بودجه سال 1393 کل کشور امروز، یکشنبه از سوی دکتر حسن روحانی؛ رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

رئیس جمهور هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 93 در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی سخنانی گفت: برای بنده مایه اتکال به خداوند متعال است و مطابق با اصل 52 قانون اساسی لایحه بودجه کل کشور سال 1393 را به عنوان اولین بودجه دولت یازدهم در موعد مقرر قانونی و در راستای برنامه ای که در زمان انتخابات با مردم شریف ایران در میان گذاشته شد تقدیم مجلس شورای اسلامی می کنم.

رئیس جمهور اظهار داشت: در مجموع با افزایش درآمدهای نفت و مالیات و سایر، حجم بودجه عمومی دولت در سال آینده به بیش از 195 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی چیزی حدود 50 درصد افزایش نسبت به عملکرد امسال خواهد داشت.


ادامه مطلب
[ دوشنبه هجدهم آذر ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

شماره۱۴۵۲۴۴/ت۴۹۵۷۹هـ                   مورخ               ۶/۹/۱۳۹۲

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) ـ سازمان اوقاف و امور خیریه

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سازمان اوقاف و امور خیریه و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (۹۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:


ادامه مطلب
[ چهارشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
رأی شماره ۴۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کارفرما تکلیفی برای پرداخت بیش از یک ماه حقوق و مزایای پایان کار برای هر سال سابقه به کارگر ندارد
 

شماره هـ/۹۰/۶۹۱                            مورخ                          ۱۴/۸/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه : ۲۹/۷/۱۳۹۲      شماره دادنامه: ۴۹۳       کلاسه پرونده : ۹۰/۶۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای خسرو شکوری

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار : آقای خسرو شکوری به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۱۹/۷۱۱/د۴۱ـ ۱۷/۷/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

شعب ۲۰ و ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اینجانب و همکارم به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار در تعیین پرداخت حق سنوات براساس هر سال ۳۰ روز آراء معارض صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:


ادامه مطلب
[ شنبه نهم آذر ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
نامه شماره 14705/92/200 مورخ 4/8/1392 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به معاون اول رییس جمهور در خصوص لغو مصوبه دورکاری

برادر ارجمند جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون اول محترم رئیس جمهور
با سلام و احترام؛

هماهنگونه که استحضار دارند وزیران عضو "کمیسیون امور احتماعی و دولت الکترونیک" دولت وقت با هدف بهره وری، انعطاف پذیری و کاهش حجم رفت و آمد کارمندان دولت، آئین نامه دورکاری به شماره 44726/76481 مورخ 89.04.07 را تصویب و ابلاغ نمودند. اما تایید می فرمایند که استقرار نظام دورکاری مستلزم تعیین مشاغل دارای شرایط دورکاری، تعریف دقیق کار بر اساس استانداردها و شاخص های مربوط و امکان ارزیابی و ارزشگذاری خروجی ها و و بازده کار بر اساس شاخص های عینی می باشد و نمی توان بدون فراهم ساخت شرایط لازم از ابعاد مختلف، نظام دورکاری را در دستگاه های اجرایی استقرار بخشیده و به هدف های مورد نظر دست یافت. آئین نامه فوق الذکر صرفا به لحاظ برون رفت از شرایط اضطرار و آلودگی شدید هوای تهران با فوریت و بدون بررسی کارشناسی لازم در این معاونت ابلاغ گردیده است و دستگاه های اجرایی نیز بدون آمادگی و فراهم بودن شرایط و زیرساخت های لازم و بر حسب تکلیف تعیین شده مبادرت به اجرای اضطراری مفاد تصویب نامه نمودند.


ادامه مطلب
[ شنبه نهم آذر ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به درخواست اصلاح حکم کارگزینی درمورد احتساب سابقه خدمت

 

شماره هـ/۹۱/۳۴۱                   مورخ                                   ۱۴/۸/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه : ۲۹/۷/۱۳۹۲      شماره دادنامه: ۴۸۴      کلاسه پرونده : ۹۱/۳۴۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای جهانگیر پازوکی نژاد

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


ادامه مطلب
[ یکشنبه سوم آذر ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

رأی شماره ۴۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح برای تعیین مناطق جنگی (جبهه)

شماره هـ/۹۰/۷۷۶                                       مورخ        ۲۲/۷/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه : ۲۲/۷/۱۳۹۲        شماره دادنامه: ۴۶۶       کلاسه پرونده : ۹۰/۷۷۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


ادامه مطلب
[ یکشنبه سوم آذر ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

رأی شماره‌های ۴۶۸ـ۴۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده ویژه ارتقای شغلی جزو فوق‌العاده‌های مستمر محسوب نمی‌شود و با عدم تأیید بالاترین مقام دستگاه موجبی برای پرداخت آن وجود ندارد

شماره هـ/۹۰/۳۳۴                        مورخ                            ۱۴/۸/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه :۲۲/۷/۱۳۹۲             شماره دادنامه: ۴۶۸ـ۴۶۷

کلاسه پرونده : ۹۰/۱۲۹۰ـ۳۳۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقایان حسین اصغرنژاد و عین اله وکیل زاده

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار : آقای حسین اصغرنژاد به موجب لایحه‌ای که به شماره  ۵۸۰۱۳۳۲ـ ۱/۱۱/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:


ادامه مطلب
[ یکشنبه سوم آذر ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند

ماده واحده ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل ده سال سابقه پـرداخت حق بیـمه را دارند و به سن شصـت سال برای مـردان و پنجـاه و پنج سـال برای زنان رسـیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون‌های موضوع ماده (۹۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصـلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کارافتاده شده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند، می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری، از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند.


ادامه مطلب
[ شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

زین العابدین شیخ بگلو
کارشناس تشکیلات و طبقه بندی مشاغل
در این وبلاگ سعی می کنم کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل ها و همچنین مطالب مفید در زمینه طبقه بندی مشاغل را به اطلاع کلیه مستخدمین و کارمندان دولت جهت آشنایی با حق و حقوق خود قرار دهم.
برخود فرض می دانم که بتوانم کمک کوچکی در جهت احقاق حقوق کاررمندان و کارگران زحمت کش داشته باشم. و آماده مشاوره در این زمینه هستم.
لذا از بازدیدکنندگان گرانقدر خواهش داریم با ارائه نظرات ، پیشنهادات و انتقادات ما را در هرچه بهتر و کارآمد کردن این وبلاگ یاری دهند.
لینک های مفید
امکانات وب