طبقه بندی مشاغل(کارمندان و کارگران)
در خصوص قوانین و مقررات طبقه بندی مشاغل و شرایط احراز مشاغل و همچنین استخدام کارمندان و کارگران 
قالب وبلاگ
لینک های مفید
شماره120833/ت47214هـ           15/6/1390

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/6/1390 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد بند (91) قانون بودجه سال 1390 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
 
آيين‌نامه اجرايي بند (91) قانون بودجه سال 1390 كل كشور
ماده1ـ كلـيه مشمولان بـند (91) قانون بـودجه سال 1390 كل كشـور كـه از تاريخ 1/1/1390 تا تاريخ 29/12/1390 حائز شرايط زير باشند مي‌توانند درخواست بازنشستگي نمايند:
الف ـ افراد داراي حداقل شصت سال تمام سن براي بيمه‌شدگان مرد و حداقل پنجاه و پنج سال تمام سن براي بيمه‌شدگان زن.
ب ـ افراد داراي حداقل ده سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه به صندوق.
ج ـ افرادي كه به تشخيص كميسيون‌هاي موضوع ماده (91) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب 1354ـ و اصلاحات بعدي آن در سنين كمتر از موارد فوق ازكارافتاده شده‌اند ولي از حق مستمري برخوردار نمي‌شوند.
ماده2ـ افرادي كه كمتر از ده سال حق بيمه پرداخت كرده‌اند مي‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بيمه اعم از حق كارگر و كارفرما تا ده سال به نرخ سال جاري از امتياز بازنشستگي برخوردار شوند.
ماده3ـ مبناي كسر حق بيمه ماهانه بيمه‌شدگان موضوع اين آيين‌نامه كه كمتر از ده سال حق بيمه پرداخت نموده‌اند حداقل حقوق و دستمزد مصوب شوراي عالي كار در سال 1390 مي‌باشد.
ماده4ـ نحوه محاسبه و تعيين ميزان مستمري به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ ميزان مستمري بازنشستگي متقاضيان بهره‌مندي از مفاد اين آيين‌نامه با رعايت مفاد ماده (77) قانون تأمين اجتماعي و تبصره آن محاسبه و تعيين مي‌گردد.
ب ـ مستمري قابل پرداخت معادل مستمري استحقاقي بيمه‌شده، يعني متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه خواهد بود. اينگونه مستمري‌بگيران از شمول ماده (111) قانون تأمين اجتماعي خارج مي‌باشند.
معاون اول رييس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

شماره229429/ت47214هـ  23/11/1390
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (91) قانون بودجه سال 1390 كل كشور
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/10/1390 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد بند (91) قانون بودجه سال 1390 كل كشور تصويب نمود:
تصويـب‌نامه شماره 120833/ت47214هـ مورخ 15/6/1390 به شرح زيـر اصلاح مي‌شود:
1ـ متن زير جايگزين بند «ب» ماده (1) مي‌شود:
ب ـ افراد مذكور در بند «الف» با داشتن حداقل ده سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه به صندوق.
2ـ در بند «ب» ماده (4) عبارت «اينگونه مستمري‌بگيران از شمول ماده (111) قانون تأمين اجتماعي خارج مي‌باشند» حذف مي‌شود.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

[ شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۰ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

زین العابدین شیخ بگلو
کارشناس تشکیلات و طبقه بندی مشاغل
در این وبلاگ سعی می کنم کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل ها و همچنین مطالب مفید در زمینه طبقه بندی مشاغل را به اطلاع کلیه مستخدمین و کارمندان دولت جهت آشنایی با حق و حقوق خود قرار دهم.
برخود فرض می دانم که بتوانم کمک کوچکی در جهت احقاق حقوق کاررمندان و کارگران زحمت کش داشته باشم. و آماده مشاوره در این زمینه هستم.
لذا از بازدیدکنندگان گرانقدر خواهش داریم با ارائه نظرات ، پیشنهادات و انتقادات ما را در هرچه بهتر و کارآمد کردن این وبلاگ یاری دهند.
لینک های مفید
امکانات وب